Montage door ACD®?

Wanneer?

Weken voor de montage word je gebeld om een afspraak te maken. Past het voorstel je niet?
Dan stellen we een nieuwe afspraak voor. Door drukte kan dit uitlopen tot 2 à 3 weken.
De monteur brengt de serre mee op de dag van de montage.


Tijd?

Montagedag is standaard. Bij jou anders? Dan word je verwittigd bij het maken van de afspraak.
– Heb je extra bemerkingen? > Nauwe doorgang, doorgang in hoogte beperkt, woonachtig in rijwoning, trappen … laat het ons weten.


Voorbereiding?

  1. Voorzie voldoende parkeermogelijkheden. Minimum 20 m.
    Niet genoeg? Informeer bij gemeente of politie voor verkeersborden.
  2. Zorg voor vlakke ondergrond op de plaats waar jouw serre komt.

Lichte vorst? Leg een plastiek over de montageplaats dan is de montage bij lichte vorst mogelijk.
Zware vorst? Montage is in dit geval onmogelijk. Je wordt gecontacteerd voor een nieuwe afspraak.

 


Praktisch


1.1  Praktische informatie levering

Vermeld de “optie montage” steeds bij bestelling.
ACD® contacteert je ongeveer 2 weken vooraf om een montagedatum met jou af te spreken.
De montage wordt in 1 dag uitgevoerd. Indien meer dan 1 dag nodig blijkt te zijn, dan zal je dit op voorhand gemeld worden.
Blijkt de gemaakte afspraak toch niet te passen? Contacteer onmiddellijk de logistieke afdeling van ACD® en bespreek de mogelijkheden. Houd rekening met een mogelijke extra kost. De monteur brengt jouw serre mee op de dag van de montage.


1.2. Bereikbaarheid van het leveringsadres

Het leveringsadres dient toegankelijk te zijn voor zwaar verkeer (vrachtwagen met max afmetingen: B2,50 m x H 4,10 m x L 11m)
Is het leveringsadres niet toegankelijk voor zwaar verkeer, gelieve dit vooraf te melden op de bestelbon. Indien dit niet vooraf werd gemeld, zullen extra kosten worden aangerekend. Moeilijke bereikbaarheid? Prijs op aanvraag. Voorzie voldoende parkeermogelijkheden, minimum 20 m. Indien nodig voorzie je best verkeersborden.
ACD® staat niet in voor parkeerboetes. Deze worden aangerekend aan de eindconsument.


1.3. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de montageplaats

De serre wordt geleverd in voorgemonteerde panelen. Een minimale doorgang van 1m breedte en 3 m hoogte is noodzakelijk.
De panelen hebben een maximale lengte die gelijk is aan de lengte van de serre.
Beperkte doorgang naar de montageplaats?
Meld dit vooraf op de bestelbon. Er zal een kost worden aangerekend van €150.
Indien niet vooraf gemeld op de bestelbon zal er een kost worden aangerekend van €300.
Ligt de montageplaats verder dan 50 meter van de stoep?
Meld dit vooraf op de bestelbon. Er zal een kost worden aangerekend van €75
Indien niet vooraf gemeld op de bestelbon zal er een kost worden aangerekend van €150


1.4. Voorbereiding grond en verankering

Voor de montage van de serre in volle, losse moestuingrond grond zorgt de klant ervoor dat het bouwterrein er als volgt uitziet:
Putten en uitstulpingen vermijden. Onder de gevels dient het terrein volledig waterpas te zijn. Onder de zijkanten van de serre mag er een maximale helling zijn van 1 cm/m (afloop van het water). Er kan geen montage uitgevoerd worden bij zware vorst, doorweekte -of omgespitte grond.

TIP: indien men vorst aankondigt, dek dan de montageplaats af met een doek, zo kan een mogelijk uitstel van montage vermeden worden.

ACD® staat niet in voor het nivelleren van de grond. ACD® staat niet in voor het betoneren van ankers, indien de klant dit wenst moet dit vermeld worden op de bestelbon als optie,kost van €75. Bij montage op een betonfundering of muur: Vermeld dit bij aankoop zodat de muur-en betonankers meegeleverd kunnen worden. Zorg dat dit op de bestelbon staat.
De breedte van de betonfundering of muur dient minimum 10 cm te zijn (naar de binnenkant van de serre toe). Op die manier kan de muurbevestiging technisch perfect en mooi afgewerkt worden.

OPM: gebruik voor de afwerking van de muur GEEN blauwsteen ( boren en verankering absoluut onmogelijk). De afmetingen in de catalogueus zijn exacte buitenafmetingen.
In het geval van een plaatsing op muur dient de klant zijn verdeelpunt in te lichten indien er een uitlenging nodig is van de deur (en hordeur). Na ingave van de bestelling ontvang je een plan ter voorbereiding van de muur (correcte maten voor opening deur, binnenmaten van de muur…). Dit plan stuur je ondertekend terug. Na ontvangst start ACD®® de bestelling.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de montage stopgezet en zal een tweede montagekost aangerekend worden.


1.5 Montage van een ACD® Prestige muurserre

De aanbouwmuur moet vlak en verticaal zijn!
Volledig vlak en effen moet zijn zodoende de muurserre te kunnen bevestigen.
De grond moet vlak zijn en haaks (90°) met de aanbouwmuur.
Bij bestelling van een muurserre dient er altijd een foto van de montageplaats te worden bezorgd.


1.6 Leveringstermijnen ACD® Prestige serres

De leveringstermijn gaat in vanaf ontvangst van een complete bestelling. De leveringstermijnen zijn niet bindend en de overschrijding hiervan kunnen onder geen beding een aanleiding zijn voor annulatie van deze bestelling.