ACD® Leveringsvoorwaarden

 1. De levering
  1. 1 Leveringsdatum

De transporteur neemt enkele dagen voor levering contact op met de eindconsument om een leveringsdatum te bepalen.
Bij uitstel van levering, na gemaakte bestelling, zal een extra kost van 60 euro aangerekend worden.
Vanaf de 5e week van dit uitstel, wordt dit bedrag verhoogd met 2 euro per dag.
++ Bij weigering van de levering zal een kost worden aangerekend van €250.
++Zorg er steeds voor dat iemand aanwezig is op het moment van de levering. Indien niemand aanwezig is op het moment van de levering (ondanks de gemaakte afspraak), zal een kost worden aangerekend van €250.
++Wij vragen om binnen de 2 maanden na levering jouw goederen uit te pakken en grondig te controleren.
Maak hiervoor gebruik van jouw handleiding.
Elke aanvraag, opmerking of klacht, is maximaal 2 maand na effectieve levering ontvankelijk.

  1. 2. Leveringsadres

++Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor zwaar verkeer.
(vrachtwagen met max afmetingen: B 2,50 m x H 4,10 m x L 18,70m, met laad/losklep).
++Is het leveringsadres niet toegankelijk voor zwaar verkeer, gelieve dit vooraf te melden op de bestelbon. Indien dit niet vooraf werd gemeld, dan zal er een forfaitair bedrag van €250 aangerekend worden.
++Moeilijke bereikbaarheid? ACD® heeft hiervoor een oplossing uitgewerkt.
– Een kleine vrachtwagen (kleiner dan boven vermelde afmetingen) > €150

  1. 3. Praktische informatie bij de levering

++De dozen met het frame van de serre worden manueel gelost. De glaskist wordt gelost met een transpallet.
++De goederen worden standaard geleverd op de stoep.

  1. 4. Opslag van de serre

++Bewaar de levering droog en beschut. Als de verpakking blootgesteld wordt aan regen en veel zon kan dit onherstelbare schade
berokkenen aan de serre (ruiten kleven aan elkaar, vlekken op het glas, lijmresten…)

  1. 5. Afmetingen en gewicht van de actiemodellen

++Voor meer informatie over de afmetingen & het gewicht van dozen en glaskist: bekijk de website www.acd.eu

  1. 6. Schade of foutieve onderdelen bij levering

++Neem de goederen altijd in ontvangst (ook al zijn ze beschadigd).
++Zichtbare schade aan de verpakking en/of de goederen moet onmiddellijk en gedetailleerd op de afzendnota van de transporteur genoteerd worden. Noteer dus niet enkel “Onder voorbehoud van telling en staat”, maar specifieker, voorbeeld: “we zien gebroken ramen in de glaskist”. Onzichtbare schade of een niet-conforme levering meld je zo snel mogelijk (maximaal twee maanden na levering). Contacteer onze dienst na verkoop via schriftelijke melding (aftersales@ACD®.eu) en stuur volgende zaken door voor een vlotte afhandeling:
Duidelijke omschrijving van de fout (gebruik jouw handleiding of glasplan en duid aan)
Aankoopbewijs
Foto’s in geval van schade of afwijkend product
Referentienummer van jouw zending (VP19_xxxx)

ACD® garantievoorwaarden

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de klant, stelt ACD® aan de klant alle informatie schriftelijk ter beschikking met betrekking tot de garantieregeling op de nieuwe goederen door ACD® geleverd en/of geplaatst.

+ ACD® Prestige serres:
12 jaar aflopende fabrieksgarantie
2 jaar op kleurcoating
Op bewegende en rollende onderdelen is er 1 jaar garantie

+ ACD® serres (niet Prestige gamma):
10 jaar fabrieksgarantie
2 jaar kleurcoating

Wij vervangen gratis elk onderdeel dat niet zou voldoen aan onze hoge standaardeisen. De garantie omvat alle mogelijke schade te wijten aan defecten in het materiaal. De garantie omvat enkel de materiaalkosten en sluit de
kosten van arbeid uit. Deze garantie wordt gegeven aan de originele eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie sluit alle schade uit te wijten aan foutief of onverantwoord gebruik of schade door uitzonderlijke natuur gebonden situaties. Op de beglazing (glas en/of polycarbonaat) wordt geen garantie toegekend.
Bij herstellingen na deze periode dienen de kosten voor werkuren en verplaatsing door de klant te worden voldaan. De aanspraak op deze garantie geldt pas na volledige betaling van de factuur door de klant. De door ACD® geleverde en/of geplaatste goederen krijgen van de producent van de goederen de fabrieksgarantie mee zoals meegedeeld door ACD® aan de klant uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de klant.

Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere materialen of aan derden) valt niet onder deze garantie. De garantie van ACD® is niet van toepassing bij volgende punten:
+ Indien bij de herstelling door ACD® zou worden vastgesteld dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd
+ Er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik, een verkeerde aansluiting door derden of verkeerd onderhoud (niet volgens voorschriften van fabrikant)
+ Herstellingen of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden
+ Er sprake is van schade door derden/vandalisme
+ Er schade is door blootstelling aan een agressieve omgeving (corrosie, verkleuring,…)
+ Het product niet gemonteerd is volgens de regels der kunst of afwijkt van de handleiding
+ Op glas en alle accessoires
+ Bij schade door storm, windhozen of hagelbuien.

De ACD® serres en constructies zijn niet wind-, tocht-, noch condensvrij.